Từ trong ngày - APPROPRIATE.

Word of the Day - A free vocabulary resource! Please visit my website to view this new series of videos. http://www.EnglishwithJennifer.com Recently added wo...

Nội dung video

Bình luận

Mai Khanh - 29/05/2012 12:15
   

không coi được video này bạn ơi!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.