#1319 A While Vs Awhile, One In 8 Million, Australian Top Model Mistake, Sammie

http://www.nytimes.com/onein8 Hottie: http://en.wikipedia.org/wiki/Hot_water_bottle English script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2010_09_29_archiv...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.