#753 Ketchup, Catchup or Catsup? Tomatoes, Free Rice

How do you spell it? Capsicum is another name for green/red/yellow pepper. Check out this site: http://www.freerice.com/ English Script: http://thedailyengli...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.