#804 Akona Te Reo, Aroha = Love

I recommend a song called AEIOU by Moana Maniapoto. Mistakes: I spelt Maniapoto two different ways in the subtitles - both wrong. The correct spelling is: ...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.