#805 A Poem About Divorce

I found this poem here: http://www.richardmacwilliam.com/shortchildrens.html English script http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/08/show-805-saturday...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.