#836 Comedy, Halls Of Residence, Project 10^100, Surreal

What is comedy? http://www.youtube.com/watch?v=sZE2ZBKhXGc English script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/09/836-comedy-halls-of-residence-proj...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.