#840 Studying Abroad, Gateway 21 Bankruptcy, Paul Newman

Its so sad reading all those stories on Mixi ... it must be awful to have just handed over all your money and to lose it all. Have you studied abroad? Did y...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.