#837 I Shot The Sheriff, Japans New PM: Aso Taro

Todays song: I Shot The Sheriff English script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/09/837-i-shot-sheriff-japans-new-pm-aso.html 英文スクリプト+日本語訳+番組詳細 ...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.