#842 McCain Did Awesome - Sarah Palins English, Cringe, TED, Dog Bites Bum

Sarah Palins English. English script http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/10/842-mccain-did-awesome-sarah-palins.html 英文スクリプト+日本語訳+番組詳細 http://tdes....

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.