#844 Little Boxes, eDay, Tacky, FBI Marijuana Joke

I recommend a song called Little Boxes. English script http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/10/844-little-boxes-eday-tacky-fbi.html 英文スクリプト+日本語訳+番組詳細...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.