#846 Mashed Potato Peppers

Sunday Kitchen #110 Mashed Potato Peppers English script http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/10/846-mashed-potato-peppers.html 英文スクリプト+日本語訳+番組詳細 htt...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.