#847 Jon From Wellington, New Zealand, Stranded Bus

Todays guest is Jon from Wellington, New Zealand. English script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/10/847-jon-from-wellington-new-zealand.html 英...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.