#850 Gas Crisis, FTOC NZ Music Awards, Dread, Festival In Kutchan

I recommend this video: http://www.youtube.com/watch?v=Tid9hOsupZA English script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/10/850-gas-crisis-ftoc-nz-mus...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.