American Accent Training - Part 01 - Accent reduction | Neutral Accent | www.letstalkpodcast.com

In this chapter you will learn how to accurately pronounce all of the main American English vowel sounds. The English alphabet has five vowels, a, e, i, o an...

Nội dung video

Bình luận

Nguyễn Ngọc Lan - 20/11/2011 23:27
   

cang ngay cang thay thich cac bai nghe cua hellochao. cam on hellochao nhieu.

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.