American Accent Training | Part 02 - Vowel // i // - Accent training, ESL

/i/ AS IN MEET Lips: Slightly smiling, tense, not rounded. Tongue: Tense, high and far forward near the roof of the mouth. american accent training, british ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.