American Accent Training | Part 04 - Vowel sound no 02 /ei / - Accent Reduction | Neutral Accent

Chapter 03 : Vowel sound / ei / Lips: Not rounded, relaxed. Tongue: Tense, moves from the mid-high to high position. tags : american accent training, british...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.