Bài 1, Thành ngữ tiếng Anh.

English as a second language lesson about idioms and sayings. American English ESL EFL taught online by Teacher Phil English. TOEIC exam preparation and flue...

Nội dung video

Bình luận

dung pham - 31/03/2012 20:56
   

omg , nghe k hieu may , hic , chac minh chua hoc dc phan nay 

Dangle_tenminh_khongdai_nhuthe... - 01/04/2012 17:34
   

coi cho bit chu hoc hanh chi


* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.