Bài 21 - Thành ngữ Răng.

Topic: Teeth idioms (common expressions related to teeth). Levels: intermediate to advanced. Idioms presented: have a sweet tooth, bite off more than you can...

Nội dung video

Bình luận

hoang xuan dinh - 27/02/2012 09:18
   

to dang hoc tieng anh.to thay trang nay voi to cung hay lam roi.nhung neu ban nao co kinh nghiem hoc TA va biet nhung trang wed hay hon,hay chia se voi to qua dia chi email:hoangxuandinh714@gmail.com.thanks much!!!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.