BBC News Channel - 9am TOTH.

With Tim Willcox and Carrie Gracie. Recorded at 9:00am, on Friday 6th February 2009, on the BBC News Channel.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.