Phân biệt SOME và ANY

The words some and any are used frequently in English. Are you using them correctly? Watch this lesson to be sure, then take the ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.