Phân biệt Its và It's

When to use its and when to use its. Watch this lesson to eliminate one of the most common English errors made by native and...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.