Phân biệt Someone, Anyone và No one?

Someone? Anybody? No one? Not sure which word to use when? Watch this lesson and learn a few simple rules to end your confusion...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.