Cách sử dụng thì Tương lai trong tiếng Anh.

In this lesson, I explain how the future tense is used in conversation.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.