Cách sử dụng Would trong quá khứ

If youre used to used to to talk about past habits, then you are ready to add a new grammatical structure to your English language ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.