Diễn tả tương lai trong quá khứ: Was/Were going to

Do you want to talk about failed plans in the past? This is the lesson for you. Learn how to talk about going back to the future! ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.