Thì quá khứ của Should: I should have, You shouldn't have, etc.

The word should doesnt follow the normal rules in English, when used in the past tense. In this grammar lesson, I explain how to use...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.