Cách sử dụng: How Often? ALWAYS, USUALLY, OFTEN, SOMETIMES, NEVER

What does it mean when you say that you often or usually do something? In this beginner lesson, learn the difference between always,...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.