Phân biệt BEING và BEEN

Being vs. Been -- Are you having trouble understanding the difference between these two common English words? Watch this lesson and...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.