Hình thức bị động của thể cầu khiến

Learn more about the passive voice, and how to use have and get when talking about actions that were performed for you or to you, ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.