Đại từ chỉ định trong tiếng Anh: This, That, These, Those

In this grammar lesson, learn the difference between four common English words: this, that, these, and those. Perfect for beginners...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.