Mạo từ tiếng Anh: A/AN. Khi nào không dùng mạo từ.

In this grammar lesson, I teach about one of the most common problems that new English speakers have. There are a couple of very basic...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.