Dùng SHOULD, OUGHT TO, HAD BETTER để đưa lời khuyên

In this English lesson, I teach you how to give advice, using should, ought to, and had better. These are used differently ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.