Giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh - At, On, In

Many students have problems with prepositions in English. In this lesson, I explain how three prepositions -- at, on, and in -- ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.