Phân biệt Look, See và Watch

In English, we have three words to talk about sight, where most languages just use one! Learn which word to use when in this free less...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.