#1320 FTOC On The Simpsons, Schweeb Gets $1.36 Million, Teem, Daylight Savings

Today were studying this video: http://www.youtube.com/watch?v=FJkdPbpoc5s English script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2010_09_30_archive.html 日...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.