#754 Internet Comments, Rednecks, Pākehā, $100,000 Cup

I recommend this video: http://www.youtube.com/watch?v=1w15eDlGBJI Redneck http://en.wikipedia.org/wiki/Redneck_(stereotype) Pākehā http://en.wikipedia.org/w...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.