BBC News - World News Today (Open)

Presented by James Dagwell. Recorded on Tuesday 3rd February 2009, at 3:00am on BBC News Channel. Simulcast on BBC World News. © 2009 BBC News.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.