BBC World News - 0500GMT (Part 1)

BBC World News, simulcast on BBC News Channel. Presented by Jonathan Charles and Sally Bundock. Recorded on Thursday 5th February 2009, at 5:00am, on BBC New...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.