BBC World News - 0500GMT (Part 2)

*PLEASE ADD fmt=18 TO THE LINK TO VIEW IN HIGH QUALITY* BBC World News, simulcast on BBC News Channel. Presented by Jonathan Charles and Sally Bundock. Reco...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.