Câu tường thuật trong tiếng Anh

In this lesson you will learn how to correctly relate what others have said to you. In English grammar, this point is known as report...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.