From the Cradle to the Grave

Index of Daily Doses: http://DailyDoseOfEnglish.com Many things happen to us between the cradle and the grave. This video give you some of the vocabulary tha...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.