Thành ngữ tiếng Anh - Fly - bài 114.

http://www.learn-to-speak-english-esl.com - Learn 9 English idioms in this lesson using the verb Fly. Usage of the Idioms is explained in example sentences ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.