Thành ngữ tiếng Anh - Happy - Happy Birthday Song.

http://www.learn-to-speak-english-esl.com Idioms are groups of words used for meanings that cant be understood from the individual words; expressions of a l...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.