Khi nào dùng V-ed và V-ing như tính từ trong tiếng Anh

I'm bored? I'm boring? Not sure of the difference? Better watch this lesson then, or you will be saying something rather rude about...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.