Phân biệt giữa 2 thì: Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn.

Learn about the difference between the Present Simple and the Present Progressive in English.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.