Thành ngữ tiếng Anh về "Vegetable"

Learn three English idioms connected to vegetables: Its a hot potato A carrot and a stick Like two peas in a pod

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.