Disbelief

Index of Daily Doses: http://DailyDoseOfEnglish.com How do you tell someone that you dont believe what theyre telling you? There are many ways in English f...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.