Thành ngữ tiếng Anh về "Been".

To be full of beans I haven't got a bean To spill the beans

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.