Cách sử dụng SINCE và FOR

Watch this grammar lesson to learn the difference between since and for, and how to use them correctly in English. ...

Nội dung video

Bình luận

huynhxhieu - 30/11/2012 09:35
   

thanks so much. this clip is very useful

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.