Thành ngữ tiếng Anh về "Colour White"

In this episode the Teacher introduces you to three idiomatic expressions that use the colour white: 1. Its black and white 2. As white as a sheet 3. A whit...

Nội dung video

Bình luận

Quangtoday - 10/10/2011 09:15
   

It's a good lesson. thanks so much

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.